پروژههای انجام شده

اجرای طرح تثبیت خاک در معادن:
کرمان
زرند
سنگ آهن جلال آباد
طلای موته
مجتمع سنگ آهن میشدوان
معدن خواف نگین یک
معدن سنگان
سنگ آهن مرکزی رباط
ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان یزد
فسفات اسفوردی
شرکت طوس مسیر مشهد
بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری
جاده دسترسی معدن شهرضا و …
آیا بررسی های آزمایشگاهی (تعیین مشخصات فیزیکی، شیمیایی و زیستی از جمله زیست تخریب پذیری) بر روی محصول در روند تولید و پس از پاشش در عرصه انجام شده است؟ بله
الف- عایق نمودن سطح خاک (حفظ رطوبت، تعدیل نهایی دمای فصلی و کنترل SSR400 & DC جوانه ها) توسط محلول 400
مورد استفاده در تحقیق بر اساس نتایج مربوط به اندازه گیری دما SSR400 & DC محلول 400 طی یک دوره 24 ساعته با فواصل سه ساعته این قابلیت را دارد که دما را بویژه در لایه زیرین (عمق 5 سانتیمتری) تا اندازه زیادی حفظ نماید و از تبادل گرمایی با هوای اطراف تا حدی جلوگیری نماید.
این موضوع در فصول سرد یک ویژگی مثبت به حساب می آید و سرمای بیش از اندازه که گاهی برای جوانه زنی ممانعت ایجاد می کند را متعادل می سازد.

ب- امکان افزایش درصد مواد آلی خاک و جذب آن بوسیله گیاه پس از تجزیه و تخریب مالچ وجود دارد.
ماده مورد استفاده در تحقیق از نوع معدنی است و از این رو فاقد ترکیبات کربن و یا مواد آلی است که بتواند به افزایش ماده آلی خاک به طور مستقیم کمک کند، اما با توجه به حفظ رطوبت و تثبیت تپه های فعال می تواند زمینه استقرار گیاهان را فراهم کرده و با افزایش پوشش گیاهی امکان تولید کربن و ماده آلی را طی فرایند فتوسنتز فراهم نماید.
ج- لایه مالچپاشی شده باید حالت ارتجاعی داشته باشد تا باد و حرکت ماسهزارهای زیرین نتواند آن را به صورت پوسته پوسته در آورد و نقطه شروع خرابکاری قرار گیرد.
بر خلاف مالچ های پلیمری SSR400 & DC لایه مالچ پاشی شده با محلول 400 و مالچ نفتی به دلیل جذب رطوبت در طول شب به صورت نرم و مرطوب در می آید و با گذشت زمان و در نیمه روز و در اوج گرما بویژه در تابستان و تا حدودی بهار و پاییز شکل سیمانی و سخت به خود می گیرد.
به علت عبور و مرور وسایل نقلیه در محل انجام طرح در نزدیکی محل پایلوت، رد به جا مانده از موتور سیکلت یا خودرو ها عامل تخریب مالچ نبوده است بلکه لایه ایجاد شده با جذب رطوبت در طول شب قابلیت ترمیم نقاط شکسته شده را تا حد زیادی دارا می باشد.

دکمه بازگشت به بالا